MÕNUS KOHAKE!


Metsanurme küla on koht, kus elavad ja tegutsevad aktiivsed, oma kodukohast hoolivad inimesed. Seda kinnitab nüüdseks juba 23  aastat tegutsenud mittetulundusühing (asut. 1997). 

     
 
Laulu-ja tantsupeo tule tulemise pidu 2014
 
     
 Esimesed tegutsemisaastad möödusid külaelu korraldamise tähe all - heakorrapäevad, asjaajamised Saku vallaga, aktiivsusele ärgitamine, oma sümboolika loomine. Seejärel käivitati juba suuremaid projekte - Rehemetsa talu vana rehehoone taastamine külakeskuseks, matkaraja ja koduloomuuseumi loomine, koduloo uurimine ja kirjastamine.
MTÜ Metsanurme 20. sünnipäevaks anti välja METSANURME AJALEHT.
Tänaseks päevaks on MTÜ Metsanurme kasvanud organisatsiooniks, kes tegeleb mitme erineva valdkonnaga
:
 • arenguplaanide koostamine ja elluviimine (ARENGUKAVA)
 • külakeskuse kompleksi haldamine ja arendamine
 • talgute, matkade, kultuuriürituste jm sündmuste  korraldamine
 • loodusmatkade korraldamine ja maaturism, oleme ka MTÜ Eesti Maaturism liige
 • osalemine liikumise KODUKANT HARJUMAA töös
 • aktiivne osalemine külaelu üritustel vallas ja  maakonnas 
 • koostöö-ja sõprussidemed Soome sõprusvalla Liperi kodulooseltsiga Liperi-Seura
Pakume ka mitmeid TEENUSEID, nt ruumide renti, matkade läbiviimist, firmapidude korraldamist jpm.  
Erinevas valikus PAKETTE suurtele ja väikestele -  leiad kindlasti midagi põnevat! 
Pea meie juures oma sünnipäeva või tule jõulupidu veetma. 

Koostööpartneritega moodustame koduvalda tutvustava turismipaketi SAKUTUUR. 


Oleme uhked oma seniste saavutuste üle:
 • Harjumaa kaunima küla konkursi II koht aastal 1999 ja III koht aastal 2004 
 •  Peaministri tänukirjad aastatel 2005 ja 2007
 • Harjumaa parim kodanikeühendus 2007
 • Rahvastikuministri tunnustus Parim kodanikeühendus 2008
 • Harjumaa Aasta küla  2011 (nominent Eestimaa Aasta küla konkursil)

MTÜ Metsanurme on oma tegevuses sidunud mineviku ja kaasaja, lähtudes põhimõttest, et uut luuakse vaid vanale, tugevale vundamendile! Kõigest täpsemalt saad teada sellel kodulehel ringi vaadates, kuid lisaks virtuaalsele külastusele oled Metsanurme oodatud ka reaalselt!  Facebookist leiad meid muidugi ka!
 

 


 
Self guided audio tour app image